Familierecht

Verbreken relatie

Een scheiding, een beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwoning heeft allemaal tot gevolg dat u uit elkaar gaat. Bij het verbreken van de relatie moeten er bepaalde stappen gezet worden en punten geregeld worden.

U kunt hierbij aan het volgende denken: De rechter moet de scheiding uitspreken of het geregistreerd partnerschap beëindigen, er moet een verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap plaatsvinden, verdeling van de inboedel, afspraken maken m.b.t. de kinderen, opstellen van een ouderschapsplan, afspraken m.b.t. de woning, afspraken m.b.t. pensioen en eventuele alimentatie moet vastgelegd worden.

Alimentatie

Alimentatie komt in vele vormen voor. U kunt denken aan partneralimentatie na scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap, alimentatie voor minderjarige kinderen en alimentatie voor jong-meerderjarige kinderen. Iedere vorm heeft zijn eigen regels en berekensysteem.

Kinderen

Kinderen zijn een zeer belangrijk onderdeel van het familierecht. U kunt bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een ouderschapsplan, kinderalimentatie, bij welke ouder gaat het kind wonen na het verbreken van de relatie, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap als de vader het kind niet wil erkennen en diverse gezagsbeslissingen indien u het als ouders bijvoorbeeld niet eens bent over de schoolkeuze, medische behandeling, vakantieverblijf of de aanvraag van paspoorten.

Financieel

Het verbreken van een relatie brengt veelal financiële aandachtspunten met zich mee. Dit heeft te gelden voor zowel een scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of een beëindiging van een samenwoning. Een woning moet verkocht of overgenomen worden, verdeling van de inboedel, bankrekeningen moeten gesplitst worden, het pensioen wordt gedeeld of volledig behouden, de onderneming moet worden afgerekend, er moeten afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld een levensloopregeling, spaarverzekering, hypotheek of schulden. Daarnaast kan gedacht worden aan alimentatie.

Rechter of in overleg

Zaken binnen het familierecht treffen de persoon. Bij de behandeling van een zaak is het aan te bevelen om rekening te houden met de onderlinge verstandhouding op langere termijn. Als ex-partner komt u elkaar waarschijnlijk nog wel eens tegen en als ouder blijft u altijd aan elkaar verbonden. In het familierecht is het daarom een optie om eerst in overleg te gaan met de ex-partner, voordat er een procedure bij de rechtbank wordt gestart. Als het overleg geen oplossing geeft, kan alsnog een procedure bij de rechter gestart worden. De advocaat van Reus Advocatuur voert het overleg met uw ex-partner veelal via een viergesprek. In een dergelijk gesprek gaan de twee ex-partners vergezeld van een eigen advocaat in gesprek. In totaal gaat u dus met zijn vieren om tafel. In overleg wordt gezocht naar een oplossing. U heeft daarbij u eigen advocaat als adviseur. Mocht er geen oplossing komen, dan kunt u met de advocaat die u al heeft naar de rechtbank. U zult dan dezelfde vertrouwenspersoon en adviseur behouden die bekend is met uw situatie. Bij mediation zal de mediator zich terug moeten trekken vanwege een belangenverstrengeling indien u naar de rechtbank gaat.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.