Kinderen en omgang

Een ouder wil graag contact met zijn of haar kind onderhouden. Veelal lukt het de ouders om hier afspraken over te maken en een omgangsregeling vast te stellen.

Als het niet lukt om een omgangsregeling af te spreken kan dit aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal dan een omgangsregeling vast leggen die bij de situatie past. Het is ook mogelijk dat de rechter de ouders eerst naar een traject stuurt waar zij met elkaar in gesprek gaan en begeleiding krijgen.  Als de ouders er dan nog niet samen uitkomen, zal de rechter een beslissing nemen.

In sommige gevallen is er wel een omgangsregeling afgesproken maar wil een ouder of het kind deze wijzigen. De ene ouder wil graag meer tijd met het kind doorbrengen. Het kind geeft aan juist meer of minder tijd met de andere ouder door te willen brengen. Als er te veel spanning tussen de ouders is of er is sprake van een onveilige situatie, kan dit ook reden zijn om de omgangsregeling te wijzigen.

Als u het als ouder niet eens wordt over een wijziging, kan dit aan de rechter worden voorgelegd.

Zodra de kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken, worden zij in omgangszaken ook door de rechter gehoord. Het kind kan er voor kiezen om wel of niet naar de rechtbank te gaan of om een brief te schrijven. De mening van een kind van 12 jaar zal niet  allesbepalend zijn, maar de rechter zal hier wel in zekere zin rekening mee houden bij het vormen van zijn of haar oordeel.

Als een ouder weigert aan de omgangsregeling mee te werken, kan de andere ouder het hervatten van de omgangsregeling aan de rechter voorleggen. Dit is mogelijk in een spoedprocedure ( kort geding of voorziening). Dit is een versnelde procedure, zodat er spoedig meer duidelijkheid komt over het al dan niet hervatten van de omgang en op welke wijze.

Ervaring

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van omgang met kinderen. Zij heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding en de daarmee samenhangende onderdelen zoals omgangsregelingen met kinderen.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.