Agrarisch Recht

Advocaat Agrarisch Recht

Als agrariër kunt u voor diverse juridische vraagstukken komen te staan waar u graag advies en hulp bij wenst van een advocaat. Het agrarisch recht is een smeltkroes van vele rechtsgebieden en is zeer breed. Onder treft u een aantal voorbeelden aan waarbij de agrarisch recht advocaat u van juridisch advies kan voorzien.

 • geschillen met de pachter/verpachter
 • bij pacht een verzoek tot indeplaatsstelling of medepacht
 • betalingsachterstand en ontbinding van de pacht
 • verzet tegen de opzegging door de verpachter
 • beëindigingsprocedure m.b.t. de pacht
 • pacht en erfgenamen
 • geschillen binnen de agrarische maatschap
 • opzegging/ontbinding van de agrarische maatschap
 • agrarische bedrijfsoverdracht
 • geschillen met agrarische leveranciers
 • erfgenamen en een agrarisch bedrijf
 • agrariër in echtscheiding
 • agrariër en alimentatie


Agrarisch recht advocaat

De agrarisch recht advocaat kan u van advies voorzien en bijstaan. Indien nodig kan zij tevens namens u in een gerechtelijke procedure optreden. De advocaat agrarisch recht van Reus Advocatuur is lid van de Vereniging Agrarisch recht en volgt diverse cursussen op dit gebied.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.
Dit betreft een oriënterend gesprek van ongeveer 30 minuten.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.