Handhaving NVWA/RVO

De agrarische wereld staat bol van de regelgeving waar de boer zich aan dient te houden. Soms ziet men door de bomen het bos niet meer en is het niet mogelijk om altijd overal aan te voldoen. Een overtreding ligt dan ook snel op de loer. Veelal kunt u te maken krijgen met overtredingen binnen dierenwelzijn, milieu of mest wetgeving.

Een koe met een verloren oormerk kan iedereen overkomen, maar het is best zuur indien er net op dat moment een inspecteur langskomt. Zo zijn er nog tal van overtredingen mogelijk.

Na het constateren van een overtreding kunt u te maken krijgen met een bestuurlijke boete, een strafrechtelijke boete, een last onder dwangsom of bijvoorbeeld een randvoorwaardenkorting.

Bij het constateren van overtredingen is het belangrijk dat u binnen de gestelde termijnen reageert als u het er niet mee eens bent. Bevoegdheden van het NVWA reiken ver maar er dient wel op toegezien te worden dat deze niet overschreden worden.

Nadat de inspecteur een overtreding heeft geconstateerd krijgt u eerst een brief met een voornemen van het te nemen besluit. U heeft 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Vervolgens zal de beslisbrief volgen waarin het besluit wordt genomen m.b.t. de op te leggen sanctie. U heeft de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan. Mocht het bezwaar niet het gewenste resultaat hebben, dan kunt u vervolgens de mogelijkheid om in beroep te gaan.

De agrarisch recht advocaat kan u helpen met het bezwaar en beroep bij handhaving door NVWA of RVO.

Meer onderwerpen Agrarisch Recht

Rechtsbijstandverzekering?

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u veelal aangewezen op de algemene juristen die in dienst zijn van de verzekering. In bepaalde gevallen kunt u echter uw zaak door een advocaat naar eigen keuze laten behandelen. Het recht op een vrije advocaat keuze heeft u in ieder geval op het moment dat het duidelijk is geworden dat de kwestie aan de rechter voorgelegd moet of gaat worden. U moet wel een duidelijk beroep doen op uw vrije advocaat keuze. Daarnaast is veelal mogelijk om na voldoening van een eigen bijdrage uw dossier vanaf aanvang door uw eigen gekozen advocaat te laten behandelen.

Op zoek naar een advocaat? Maak gebruik van de expertise van Reus advocatuur!

Mail ons

3 + 0 = ?

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.