Tarieven

Helderheid over de kosten van uw advocaat en een betaalbaar tarief zijn voor u als cliënt van groot belang. Reus Advocatuur te Assen werkt daarom niet met een opslag voor kantoorkosten en past veelal een matiging van de gewerkte uren toe.

Werkzaamheden op betalende basis

Als cliënt wilt u graag duidelijkheid over de kosten, daarom houden wij het simpel. Reus Advocatuur werkt met een vast uurtarief (exclusief BTW). Dit uurtarief hangt af van het type zaak, alsmede de spoedeisendheid. U kunt contact met Reus Advocatuur opnemen voor het verkrijgen van meer informatie. Reus Advocatuur brengt geen vaste opslag voor kantoorkosten in rekening! Overige kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en bijvoorbeeld kosten voor het aanvragen van uittreksels komen wel voor uw rekening.

Voorschotbedrag en opschorting werkzaamheden

Reus Advocatuur brengt bij al haar cliënten een voorschot in rekening. Pas nadat het voorschotbedrag is ontvangen, zal met de werkzaamheden worden begonnen. Reus Advocatuur behoudt zich het recht voor om bij openstaande facturen haar werkzaamheden op te schorten. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal pas een verdere aanvang met de werkzaamheden worden genomen, na voldoening van uw eigen bijdrage.

Privacy

Reus Advocatuur is als kantoor en advocaat gebonden aan de voor advocaten geldende regels en geheimhouding. Door het verstrekken van uw opdracht aan kantoor gaat u expliciet akkoord met de verwerking en bewaring van uw gegevens door Reus Advocatuur. Reus Advocatuur zal uw gegevens enkel aanwenden in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden in uw dossier.