Agrarische verbintenissen en geschillen

Agrarische verbintenissen en geschillen

De agrarisch wereld kent tal van verbintenissen waarover geschillen kunnen ontstaan. Denk hierbij aan de aansprakelijkheid van de dierenarts als deze een fout heeft gemaakt, een geschil met de voerleverancier als de kwaliteit van het voer niet in orde is, een geschil over gekocht of verkocht vee waar een gebrek aan kleeft of bijvoorbeeld een geschil met de leverancier of reparateur van uw landbouwvoertuigen.

Als u ontevreden bent over een geleverd product of dienst heeft u veelal een klachtplicht. U moet op tijd aangeven dat u ontevreden bent, want anders kunt u uw rechten verliezen. Daarnaast is het veelal belangrijk dat uw wederpartij in gebreke wordt gesteld zodat er verzuim op zal treden. Tevens loert het gevaar van een eventuele verjaring als u te lang stil blijft zitten.

De agrarisch recht advocaat kan u van advies voorzien of namens u optreden door bijvoorbeeld het schrijven van brieven of het voeren van een procedure.

Meer over Agrarisch Recht

Mail ons

1 + 2 = ?

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.