Agrarische verbintenissen en geschillen

Agrarische verbintenissen en geschillen

De agrarisch wereld kent tal van verbintenissen waarover geschillen kunnen ontstaan. Denk hierbij aan de aansprakelijkheid van de dierenarts als deze een fout heeft gemaakt, een geschil met de voerleverancier als de kwaliteit van het voer niet in orde is, een geschil over gekocht of verkocht vee waar een gebrek aan kleeft of bijvoorbeeld een geschil met de leverancier of reparateur van uw landbouwvoertuigen.

Als u ontevreden bent over een geleverd product of dienst heeft u veelal een klachtplicht. U moet op tijd aangeven dat u ontevreden bent, want anders kunt u uw rechten verliezen. Daarnaast is het veelal belangrijk dat uw wederpartij in gebreke wordt gesteld zodat er verzuim op zal treden. Tevens loert het gevaar van een eventuele verjaring als u te lang stil blijft zitten.

De agrarisch recht advocaat kan u van advies voorzien of namens u optreden door bijvoorbeeld het schrijven van brieven of het voeren van een procedure.

Meer over Agrarisch Recht

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.

Het betreft een oriënterend gesprek van ongeveer 30 minuten.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.