Agrarisch familierecht

Advocaat agrarisch familierecht


Agrariërs zijn ook gewoon mensen en kunnen dus net als ieder ander in aanraking komen met het familierecht. De agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur heeft een specialisatieopleiding scheidingsrecht gevolgd en kan u derhalve ook adviseren bij een eventuele echtscheiding of andere familierechtelijke problemen.

Meer over algemeen Agrarisch Recht

Agrarische echtscheiding

Bij een echtscheiding zal veelal ook een financiële afwikkeling met uw echtgenoot om de hoek kijken. Hierbij zal het een rol spelen of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, op basis van huwelijkse voorwaarden of dat u onder de nieuwe (vanaf 2018) beperkte gemeenschap van goederen valt. Het is ook mogelijk dat u als samenwoners een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten waarin u afspraken heeft vastgelegd.

Naast de verdeling van bijvoorbeeld de auto, de caravan en de bankrekening verdient veelal met name de agrarische onderneming speciale aandacht. Gaat u samen verder met de onderneming of slechts een van u? Wat is de onderneming waard en wat moet de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot vergoeden? Wat gaat er gebeuren met eventuele schulden? Deze vragen komen om de hoek kijken.

Een echtscheiding is niet altijd een vechtscheiding. U kunt samen naar een mediator of bijvoorbeeld allebei een eigen advocaat in de arm nemen. Ook indien u allebei een eigen advocaat heeft ingeschakeld kan er in overleg gezocht worden naar een afwikkeling. U kunt dan samen met de advocaten om tafel gaan zitten om op zoek te gaan naar oplossingen. Dit wordt ook wel een viergesprek genoemd. Bij een echtscheiding kunt u allebei een eigen advocaat in de arm nemen of bijvoorbeeld een mediator inschakelen.

Blijkt overleg niet meer tot de mogelijkheden te behoren, dan zal er via een gerechtelijke procedure duidelijkheid moeten komen over de afwikkeling. Zowel de financiële afwikkeling als mede geschillen m.b.t. de kinderen en alimentatie kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

Bij een echtscheiding kunt u rekenen op de deskundige hulp van de agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur. Zij heeft een specialisatieopleiding scheidingsrecht gevolgd.

Neem contact op

Naam(Vereist)

Omgang en gezag

Na een echtscheiding of een verbreking van een relatie kunnen er tussen u en de andere ouder geschillen ontstaan over de kinderen. Hierbij kunt u denken aan geschillen m.b.t. de vraag bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Dit wordt ook wel de hoofdverblijfplaats genoemd. Naast de vraag waar de kinderen gaan wonen kan er uiteraard ook discussie zijn over de vraag hoeveel tijd de kinderen bij de andere ouder door zullen gaan brengen. Dit wordt ook wel de zorgregeling genoemd.

Aangezien de kinderen centraal staan zal altijd eerst geprobeerd worden om zonder tussenkomst van de rechter tot afspraken te komen. Als het niet mogelijk is om er samen met hulp van de advocaat tot een oplossing te komen, kan er een procedure bij de rechtbank worden gevoerd.

Bij geschillen m.b.t. kinderen kunt u rekenen op de deskundige hulp van de agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur. Zij heeft naast het agrarisch recht tevens een familierecht praktijk.

Advocaat binnen agrarisch recht nodig? Reus advocatuur helpt u graag verder!

Alimentatie

Alimentatie kennen wij voor kinderen en voor partners.

Partneralimentatie kan een rol spelen bij ex-echtgenoten. Voor ex-samenwoners is er nog geen wettelijke basis voor partneralimentatie. Kinderalimentatie is er voor minderjarige kinderen en jong-meerderjarige kinderen.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de behoefte en de draagkracht. De behoefte is wat de ex-partner of het kind nodig heeft om de kosten van levensonderhoud te dekken. Er wordt vervolgens ook rekening gehouden met het inkomen van de alimentatieontvanger. De draagkracht is het bedrag dat de alimentatiebetaler kan betalen naast zijn of haar eigen kosten van levensonderhoud. Als de alimentatie ontvanger en alimentatiebetaler inkomen uit loondienst hebben zijn de berekening eenvoudiger in vergelijking tot de situatie indien er inkomen uit een eigen agrarische onderneming wordt genoten. Schulden kunnen ook een rol spelen bij het berekenen van de alimentatie.

Bij geschillen m.b.t. alimentatie of het opstellen van een alimentatieberekening kunt u rekenen op de deskundige hulp van de agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur. Zij heeft naast het agrarisch recht tevens een familierecht praktijk.

Advocaat binnen familierecht nodig? Neem contact op!

Rechter of in overleg

Zaken op het familierecht treffen de persoon. Bij de behandeling van een zaak is het aan te bevelen om rekening te houden met de onderlinge verstandhouding op langere termijn. Als ex-partner komt u elkaar waarschijnlijk nog wel eens tegen en als ouder blijft u altijd aan elkaar verbonden. Wellicht moet u de komende tijd samen de agrarische onderneming voortzetten en daarbij nauw samenwerken. In het familierecht is het daarom een optie om eerst in overleg te gaan met de ex-partner, voordat er een procedure bij de rechtbank wordt gestart. Als het overleg geen oplossing geeft, kan alsnog een procedure bij de rechter gestart worden. De advocaat van Reus Advocatuur voert het overleg met uw ex-partner veelal via een viergesprek. In een dergelijk gesprek gaan de twee ex-partners vergezeld van een eigen advocaat in gesprek. In totaal gaat u dus met zijn vieren om tafel. In overleg wordt gezocht naar een oplossing. U heeft daarbij u eigen advocaat als adviseur. Mocht er geen oplossing komen, dan kunt u met de advocaat die u al heeft naar de rechtbank. U zult dan dezelfde vertrouwenspersoon en adviseur behouden die bekend is met uw situatie. Bij mediation zal de mediator zich terug moeten trekken vanwege een belangenverstrengeling indien u naar de rechtbank gaat.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.