Randvoorwaardenkorting

Advocaat randvoorwaardenkorting

Indien u via het GLB subsidies ontvangt ter inkomenssteun, dient u zich te houden aan allerlei randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden betreffen diverse bepaling op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en milieu.

Veelal controleren de inspecteurs van de NVWA of u de randvoorwaarden correct nakomt. Indien er sprake is van een overtreding van de randvoorwaarden, kan er een randvoorwaardenkorting worden toegepast. U wordt dan gekort op uw subsidie. Indien er sprake is van een herhaling van overtredingen of opzet, zal de korting verder oplopen.

Nadat er een overtreding van een randvoorwaarde is geconstateerd, zult u hierover bericht ontvangen. Het is belangrijk dat u op tijd reageert en dat u vervolgens in bezwaar gaat. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan.

De agrarisch recht advocaat kan u helpen met het bezwaar en beroep bij het toepassen van een randvoorwaardenkorting.

Meer onderwerpen Agrarisch Recht

Mail ons

2 + 2 = ?

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.

Rechtsbijstandsverzekering?

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u veelal aangewezen op de algemene juristen die in dienst zijn van de verzekering. In bepaalde gevallen kunt u echter uw zaak door een advocaat naar eigen keuze laten behandelen. Het recht op een vrije advocaat keuze heeft u in ieder geval op het moment dat het duidelijk is geworden dat de kwestie aan de rechter voorgelegd moet of gaat worden. U moet wel een duidelijk beroep doen op uw vrije advocaat keuze. Daarnaast is veelal mogelijk om na voldoening van een eigen bijdrage uw dossier vanaf aanvang door uw eigen gekozen advocaat te laten behandelen.