Agrarische onderneming

Agrarische onderneming en geschillen

Binnen een onderneming kunnen er geschillen ontstaan waarna het niet bijvoorbeeld mogelijk is om met zijn allen verder te gaan binnen de onderneming. Tevens kunnen er geschillen ontstaan over de voortzetting of bedrijfsopvolging indien er iemand is overleden.

Bij de afwikkeling zal er veelal kunnen worden teruggevallen op onderliggende overeenkomsten zoals bijvoorbeeld een maatschapscontract. De vastgelegde afspraken hoeven echter niet altijd duidelijk te zijn en kunnen daardoor discussie opleveren tussen de vennoten.

Groot discussiepunt is veelal de waarde van het bedrijf. Er zit immers een groot verschil tussen de verschillende soorten waardes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillen tussen de boekwaarde, de economische waarde in het vrije verkeer en de waarde waartegen voortzetting door de opvolger nog net mogelijk is. Een samenwerking met agrarische taxateurs en agrarisch accountant is daarbij veelal onmisbaar.

Indien erfgenamen betaling wensen van hun erfdeel of legitieme portie kan dit de voortzetting van het agrarische bedrijf door de bedrijfsopvolger knap bemoeilijken. De opvolger kan dan eventueel via de rechter bewerkstelligen dat de uitbetaling in termijnen plaats kan vinden zodat de voortzetting van het agrarische bedrijf beter gewaarborgd blijft.

De agrarisch recht advocaat kan u helpen indien u met een geschil m.b.t. het agrarische bedrijf te maken heeft. U kunt herbij denken aan het geven van advies, het opstellen van brieven, het voeren van besprekingen om tot een oplossing te komen of het voeren van een procedure bij de rechtbank.

Meer onderwerpen Agrarisch Recht

Neem contact op

Naam(Vereist)

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.