Gezag en vervangende toestemming

Als ouders het gezamenlijke gezag hebben over een kind, nemen zij samen de gezagsbeslissingen. Dit zijn beslissingen m.b.t. bijvoorbeeld de schoolkeuze, het laten uitvoeren van een operatie, medicijngebruik, het volgen van een therapie, het aanvragen van een paspoort, enzovoort.

Als ouders het niet eens worden, zal dit een probleem opleveren. Een kind kan niet geopereerd worden, een therapie kan niet gestart worden of een school zal de inschrijving niet accepteren.

Een ouder kan via de rechtbank vervangende toestemming verkrijgen. De advocaat dient dan een verzoekschrift in tot vervangende toestemming. De toestemming van de rechter zal dan in de plaats treden van de toestemming van de niet meewerkende ouder. Op dergelijke wijze kan het kind toch op een school worden ingeschreven of kan een medische behandeling gestart worden.

Het kan altijd voorkomen dat ouders het niet eens worden op bepaalde punten. Via de rechter kan dan vervangende toestemming worden verkregen. Als ouders het met regelmaat niet eens worden of er is sprake van een niet meewerkende ouder, kan er ook verzocht worden om eenhoofdig gezag. De rechter zal het gezamenlijke gezag dan omzetten naar eenhoofdig gezag. De ouder met het eenhoofdige gezag kan dan niet meer worden ‘tegengewerkt’ door de andere ouder.

Scheidingsrecht

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van gezag en vervangende toestemming. Zij heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding en de daarmee samenhangende onderdelen zoals gezag en het verkrijgen van vervangende toestemming.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.