Woning en verbreking relatie

Als er sprake is van een woning en u gaat uit elkaar, kunnen er de nodige hobbels op uw pad komen. Wie zal in de woning blijven wonen? Kan het huurcontract worden overgenomen? Moet de woning verkocht worden?

Als u het niet eens wordt wie in de woning zal blijven wonen, kan de rechter worden gevraagd om een beslissing te nemen. Dit geldt zowel voor de situatie met een huurwoning als met een koopwoning.

Als u beide eigenaar bent van de koopwoning, heeft u een gemeenschap met elkaar. Geen van de partners hoeft in onverdeeldheid te blijven. Met andere woorden: iedere partner kan bepalen dat er overgegaan zal worden tot verdeling van de gemeenschap. In de praktijk komt dit er op neer dat een van de partners de woning volledig over zal nemen. Er zal bij een overwaarde of onderwaarde van de woning een financiële compensatie (verrekening) tussen de partners plaats moeten vinden.

Als geen van de partners de woning over wil of kan nemen, zal de woning moeten worden verkocht. De opbrengst of restschuld zullen de partners vervolgens delen.

Als u het niet eens wordt over de verdeling van de woning, kan de verdeling ten overstaan van de rechter worden gevorderd. Aan de rechter kan bijvoorbeeld worden voorgelegd om een beslissing te nemen over wie de woning zal overnemen, via welke makelaar de woning in de verkoop zal worden gezet en wat de waarde van de woning is waartegen de woning zal worden overgenomen door de andere partner.

Ervaring

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van samenlevingen die worden verbroken. Zij heeft ook een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en afgerond.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.
Dit betreft een oriënterend gesprek van ongeveer 30 minuten.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.