Echtscheiding

Een scheiding kunt u gezamenlijk bij de rechter aanvragen (gezamenlijk verzoek) of alleen (eenzijdig verzoek). Een advocaat moet een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Naast het verzoek tot echtscheiding kan de rechter ook gevraagd worden om andere beslissingen te nemen. Hierbij kunt u denken aan:

Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap

De rechter zal beslissen wie wat krijgt. Denk hierbij aan de woning, de onderneming, de bankrekeningen, de boot, de auto, de honden, enzovoort. De rechter zal daarbij ook bepalen wat e.e.a. waard is. Onderaan de streep moet iedere echtgenoot dezelfde waarde hebben ontvangen. Als dit niet het geval is, zal er een financiële compensatie door de rechter worden vastgelegd, zodat uiteindelijk iedere echtgenoot financieel gezien in dezelfde situatie zit als de andere echtgenoot.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Indien u gehuwd bent met huwelijks voorwaarden zult u deze bij de scheiding met elkaar af moeten wikkelen. De huwelijkse voorwaarden bepalen veelal op welke wijze u financieel met elkaar zult afrekenen en uit elkaar zult gaan.

Voortgezet gebruik van de woning

Als er sprake is van een woning kan er discussie ontstaan wie in de woning zal blijven wonen. De rechter kan verzocht worden om het voortgezet gebruik. Een echtgenoot verkrijgt dan het recht om na de echtscheiding gedurende een bepaalde periode in de woning te blijven wonen. Dit staat los van de verdeling van de woning via verkoop of overname door een echtgenoot.

Kinderen

Als er minderjarige kinderen in het spel zijn moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. In een ouderschapsplan worden afspraken tussen de echtgenoten vastgelegd over bij welke ouder de kinderen gaan wonen (hoofdverblijfplaats), wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven (de omgangsregeling), de financiële punten (bijvoorbeeld: diverse kosten, zorgverzekering, WA-verzekering en kinderalimentatie), de wijze waarop de kinderen het contact met overige familieleden behouden, het bezoeken van schoolactiviteiten, sportactiviteiten, enzovoort.

Als het de echtgenoten niet lukt om een ouderschapsplan op te stellen of om over alle punten overeenstemming te bereiken, kan de rechter de beslissing nemen.

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure kan de nodige tijd in beslag nemen. Soms is er behoefte aan duidelijkheid gedurende de gerechtelijke procedure. Iedere echtgenoot kan gedurende de echtscheidingsprocedure om voorlopige voorzieningen vragen. De rechter neemt dan een bepaalde beslissing die zal gelden totdat de procedure is afgerond. Als voorlopige voorzieningen kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden: woonrecht tijdens de procedure, omgangsregeling kinderen tijdens de procedure, alimentatie tijdens de procedure, enz.

Alimentatie

Afhankelijk van de financiële situatie is het mogelijk dat de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot partneralimentatie moet gaan betalen. De hoogte en duur zal per situatie verschillen.

Specialisatieopleiding advocaat

Advocaat mr. De Reus in Assen heeft een specialisatieopleiding scheidingsrecht gevolgd en met succes in 2018 afgerond. Met deze specialisatieopleiding heeft zij haar kennis op het gebied van echtscheidingen verder uitgediept.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.