Verbreken van de samenwoning

Bij het verbreken van een samenwoning kan een hoop komen kijken. Als u samen inboedelgoederen (bank, tv, koelkast, enz.) heeft aangeschaft zult u deze moeten verdelen. De partner die een goed meeneemt zal de ander daarvoor financieel moeten compenseren. Als u hier samen niet uitkomt, kan dit aan de rechter worden voorgelegd.

Veelal kunt u niet samen in de woning blijven wonen. De vraag is wie in de woning blijft. Als er sprake is van een koopwoning zult u deze moeten verdelen. Dit kan doordat de ene partner de woning volledig toegedeeld krijgt. Afhankelijk van de (over)waarde van de woning moet dan bekeken worden hoe de partners financieel gaan verrekenen. Als er sprake is van een huurwoning kan er wellicht discussie ontstaan wie in de woning blijft wonen en het huurcontract over zal gaan nemen.

Als u hier samen niet uitkomt, kan dit aan de rechter worden voorgelegd.

Als er schulden zijn gemaakt is het wenselijk om afspraken te maken over de afbetaling van deze schulden en de onderlinge draagplicht hierin.

Indien u samen kinderen heeft zult u hiervoor ook afspraken moeten gaan maken. Deze afspraken worden gebundeld in een ouderschapsplan. Als het niet lukt om samen afspraken te maken kan de rechter verzocht worden om een beslissing te nemen. U kunt hierbij denken aan afspraken m.b.t. de ouder waar de kinderen ingeschreven worden (hoofdverblijfplaats), wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven (omgangsregeling), kinderalimentatie, welke ouder zorgt dat de kinderen naar de tandarts gaan, gaat u samen of apart naar de oudergesprekken op school, enzovoort.

Specialisatieopleiding advocaat

Advocaat mr. De Reus in Assen heeft een specialisatieopleiding scheidingsrecht gevolgd en met succes in 2018 afgerond. Met deze specialisatieopleiding heeft zij haar kennis op het gebied van echtscheidingen en het verbreken van een samenwoning verder uitgediept.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.