Alimentatie jong-meerderjarige

Een onderhoudsplicht voor een kind loopt door tot 21 jaar. Tot 18 jaar is er sprake van kinderalimentatie, daarna is er sprake van alimentatie voor de jong-meerderjarige.

Als er kinderalimentatie is vastgelegd, neemt een kind bij het bereiken van 18 jaar dit recht over van zijn ouder. Een jong-meerderjarige hoeft dan niet opnieuw naar de rechter om te vragen of de rechter bijdrage vast kan stellen. Als een kind reeds 18 jaar is als de ouders uit elkaar gaan, dan zal het kind wel via de rechter een bijdrage vast moeten laten stellen. Uiteraard kan de ouder in kwestie de bijdrage ook in overleg met het kind afspreken.

Bij het bepalen van de bijdrage wordt gekeken naar de behoefte van het kind. Het kind moet inzichtelijk maken wat zijn maandelijkse kosten zijn. U kunt hierbij denken aan: collegegeld, aanschaf studieboeken, onderhoud scooter, telefoonabonnement, kosten voor kleding, eten en drinken, kosten om uitstapjes te maken, kosten voor sport, premie zorgverzekering, enzovoort. Eventuele inkomsten van het kind worden in mindering gebracht waarna de behoeftigheid kan worden vastgesteld. Dit is dus het stuk aan kosten waar het kind niet zelf in kan voorzien. Vervolgens zal gekeken worden naar de draagkracht van de ouders. Berekening van de draagkracht gaat via bepaalde formules. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen en de maandelijkse kosten van de ouder. Afhankelijk van de totale draagkracht van de ouders zal duidelijk worden hoeveel iedere ouder bij moet dragen.

Als een jong-meerderjarige niet zelf tegen zijn ouder wenst te procederen, kan hij of zij er voor kiezen om zijn andere ouder te machtigen om de procedure te voeren. Het kind hoeft dan niet zelf naar de rechtbank.

Specialisme

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van alimentatie voor de jong-meerderjarige.

Zij heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding en de daarmee samenhangende onderdelen zoals alimentatie voor de jong-meerderjarige.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.