Ouderschapsplan

Ook voor het kind

Als er kinderen in het spel zijn en de relatie wordt verbroken, bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel voor samenwoners, echtgenoten als geregistreerde partners.

Welke afspraken?

In een ouderschapsplan legt u afspraken m.b.t. de kinderen vast. U kunt hierbij denken aan het volgende:

 • Bij wie wordt het kind ingeschreven?
 • Wanneer zal het kind bij welke ouder verblijven (omgangsregeling)?
 • Is er sprake van kinderalimentatie en zo ja hoeveel?
 • Gaan ouders samen sparen voor de kinderen voor bijvoorbeeld de studie of autorijlessen?
 • Hoe worden de schoolgesprekken bezocht? Samen of alleen, met of zonder nieuwe partners?
 • Hoe worden school-, en/of sportuitvoeringen bezocht? Samen of alleen, met of zonder nieuwe partners?
 • Keuze voor school?
 • Keuze voor sportactiviteiten?
 • Welke ouder gaat met het kind naar de tandarts en hoeveel keer per jaar?
 • Bij welke ouder wordt de verjaardag van het kind gevierd? En mag de andere ouder dan aanwezig zijn? Mag de familie van de andere ouder ook op bezoek komen?
 • Waar vieren de kinderen kerst?
 • Enzovoort.

Een ouderschapsplan heeft tot doel om na te denken over de consequenties van het uit elkaar gaan als ouders en hiervoor afspraken te maken. Een ouderschapsplan is een richtlijn. Soms wordt er te veel vastgehouden aan een ouderschapsplan terwijl het ouderschapsplan niet meer bij de situatie past.

Als de situatie tussen of bij de ouders zal wijzigen of t.a.v. de kinderen, kan dit reden zijn om in het ouderschapsplan gemaakte afspraken te wijzigen. Als dit niet in onderling overleg lukt, kan dit aan de rechter worden voorgelegd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat het kind liever bij de andere ouder wil gaan wonen of minder of juist meer tijd met de andere ouder door wil gaan brengen.

Een kind wordt ouder en wordt fanatieker met zijn sporttraining, krijgt een baantje of een ander sociaal leven en wil daarom de omgangsmomenten wijzigen.

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van ouderschapsplannen. Zij heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding en de daarmee samenhangende onderdelen zoals het ouderschapsplan.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.