In overleg uit elkaar

Niet iedere verbreking van een relatie hoeft voor de rechter te eindigen. Als het enigszins kan zal eerst geprobeerd worden om in overleg afspraken te maken en tot een oplossing te komen. Dit komt de onderlinge verstandhouding veelal ten goede.

Als er sprake is van een echtscheiding kunt u in overleg afspraken maken over de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In overleg kunt u ook afspraken maken over bijvoorbeeld de woning, de auto, de inboedel en partneralimentatie. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een convenant. Vervolgens zal de echtscheiding enkel op papier bij de rechtbank in behandeling worden genomen. De rechter legt de echtscheiding in een beschikking vast en het ouderschapsplan en het convenant worden bekrachtigd door de rechter.

Niet alleen echtscheidingen maar ook geschillen over bijvoorbeeld de woning, omgang met de kinderen of alimentatie kunnen in onderling overleg worden opgelost en vervolgens eventueel door de rechter worden bekrachtigd indien gewenst. Het is hierbij wel aan te raden om afspraken m.b.t. alimentatie door de rechter in een beschikking vast te laten leggen, zodat een executoriale titel wordt verkregen. Met deze titel kan de deurwaarder worden ingeschakeld om de alimentatie te innen voor het geval vrijwillige betaling uitblijft.

Het overleg kunt u natuurlijk zelf doen, maar ook met behulp van een advocaat. De advocaat van Reus Advocatuur voert het overleg met uw ex-partner veelal via een viergesprek. In een dergelijk gesprek gaan de twee ex-partners vergezeld van een eigen advocaat in gesprek. In totaal gaat u dus met zijn vieren om tafel. In overleg wordt gezocht naar een oplossing. U heeft daarbij u eigen advocaat als adviseur. Mocht er geen oplossing komen, dan kunt u met de advocaat die u al heeft naar de rechtbank. U zult dan dezelfde vertrouwenspersoon en adviseur behouden die bekend is met uw situatie. Bij mediation zal de mediator zich terug moeten trekken vanwege een belangenverstrengeling indien u naar de rechtbank gaat. Indien er gewerkt wordt met een viergesprek is dit niet het geval.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.
Dit betreft een oriënterend gesprek van ongeveer 30 minuten.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.