Echtscheiding en huwelijkse voorwaarden

Als u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden zullen deze bij de echtscheiding afgewikkeld moeten worden. Huwelijkse voorwaarden kunnen erg van elkaar verschillen. Per geval zal dus bekeken moeten worden op welke wijze er afgewikkeld moet worden en wat hierbij komt kijken.

Bij huwelijkse voorwaarden kunnen wel eens uitlegproblemen ontstaan. Wat heeft u bedoeld met een bepaalde bepaling. Per echtgenoot kan een andere uitleg worden toegekend aan een bepaling.

Diverse huwelijkse voorwaarden bevatten bepalingen met een verrekenbeding. Een verrekenbeding komt er veelal op neer dat u een verschil in inkomen of aan het huishouden bestede uitgaven, met elkaar gaat verrekenen. In de praktijk wordt hier echter niet altijd uitvoering aan gegeven. Bij een echtscheiding moet hier dan wel bij worden stilgestaan en moeten de eventuele gevolgen hiervan worden aangekaart en worden afgewikkeld.

Specialisatieopleiding advocaat

Advocaat mr. De Reus in Assen heeft een specialisatieopleiding scheidingsrecht gevolgd en met succes in 2018 afgerond. Met deze specialisatieopleiding heeft zij haar kennis op he gebied van echtscheidingen verder uitgediept.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.