Erkenning kind

Een kind dat geboren wordt binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap hoeft men niet te erkennen. Er zal van rechtswege een juridische band tussen het kind en beide ouders ontstaan. Buiten deze gevallen zal de ouder waaruit het kind niet wordt geboren het kind moeten erkennen om in een juridische ouderverhouding te komen staan.

Als er door een ouder niet vrijwillig wordt meegewerkt, kan de erkenning via de rechter plaatsvinden. Via het indienen van een verzoekschrift tot gerechtelijke vaststelling vaderschap, kunnen zowel de moeder als de vader de erkenning via de rechter afdwingen.

In situaties waarbij sprake is van een buitenechtelijk kind, zal de erkenning ook via de rechter plaats moeten vinden. Via een gerechtelijke procedure kan een vader zijn buitenechtelijke kind erkennen.

Als na verloop van tijd getwijfeld wordt aan het vaderschap, kunnen zowel de moeder als de vader een verzoek tot vernietiging van het vaderschap indienen. Als de rechter dit verzoek toewijst zal de erkenning ongedaan gemaakt worden en komt het vaderschap te vervallen. Het kind kan ook een dergelijk verzoek doen.

Ervaring

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van erkenning. Zij heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding en de daarmee samenhangende onderdelen binnen het familierecht zoals erkenning van het kind of de vernietiging van het vaderschap.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.