Echtscheiding bij ondernemers

Voor ondernemers is een echtscheiding veelal iets gecompliceerder dan gebruikelijk.

De onderneming wordt veelal bij de echtscheiding betrokken.

 

Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd valt de onderneming  in de gemeenschap van goederen (hierbij wordt opgemerkt dat voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 een ander systeem heeft te gelden). Er zal dan een verdeling van de onderneming plaats moeten vinden. De rechter zal bepalen wie de onderneming zal voortzetten. Daarbij komt vaak kijken dat de onderneming op waarde moet worden geschat, waarna er een financiële compensatie (verrekening)  tussen de echtgenoten plaats moet vinden.

Indien er sprake is van een huwelijk met huwelijkse voorwaarden zal de inhoud van de huwelijkse voorwaarden bepalend zijn op welke wijze er beslissingen over de onderneming moeten worden genomen en op welke wijze er tussen de echtgenoten financieel afgewikkeld moet worden. U kunt hierbij denken aan verrekening na toedeling van de onderneming of bijvoorbeeld afrekenen over gespaard vermogen ( bijvoorbeeld ongebruikelijk opgebouwde reserves in de onderneming).

Een in de onderneming meewerkende echtgenoot kan aanspraak maken op een vergoeding. De wijze waarop en in welke mate verschilt of het oude dan wel nieuwe wettelijke systeem van toepassing is. Op 1 januari 2018 zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in de wet.

Bij een onderneming gaat het berekenen van alimentatie ook net wat ingewikkelder dan bij een situatie waarbij de echtgenoten en/of ouders loon uit loondienst verkrijgen. Bij de berekening kan het volgende een rol spelen: te verwachten winst, verloop resultaat positief en negatief door de jaren heen, opgebouwde reserves, onttrekkingen.

Specialisatieopleiding advocaat

Advocaat mr. De Reus in Assen heeft een specialisatieopleiding scheidingsrecht gevolgd en met succes in 2018 afgerond. Met deze specialisatieopleiding heeft zij haar kennis op he gebied van echtscheidingen verder uitgediept.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.