Echtscheiding en financiële afwikkeling

Een echtscheiding heeft ook tot gevolg dat u financieel uit elkaar zult gaan. De wijze waarop u (financieel) uit elkaar gaat is afhankelijk van het huwelijksgoederenregime waar u onder valt. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden?

Bij een gemeenschap van goederen moet er een verdeling plaatsvinden van de aanwezige goederen (inboedel, woning, auto e.d.) U gaat samen over tot de verdeling. Per goed moet besloten worden naar welke echtgenoot dit zal gaan of dat het goed verkocht zal worden (bijvoorbeeld de woning). Hierbij wordt ook gekeken naar de waarde van de goederen. Onder de streep moet iedere echtgenoot dezelfde waarde hebben ontvangen. Als dit niet het geval is, zal er een financiële compensatie plaats moeten vinden tussen de echtgenoten (verrekening).

De datum van uw huwelijk (voor, op of na 1 januari 2018) is van belang voor de samenstelling van de gemeenschap. Op 1 januari 2018 zijn er enkele wettelijke wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de gemeenschap van goederen.

Als het lukt om in overleg afspraken te maken over de verdeling en verrekening, worden deze afspraken vastgelegd in een convenant. Dit is als het ware een contract tussen de echtgenoten met daarin de gemaakte afspraken. Als het niet lukt om afspraken te maken, kan men de verdeling aan de rechter voorleggen.

Bij huwelijkse voorwaarden zullen deze afgewikkeld moeten worden. Of en wat u moet verdelen of af moet rekenen zal afhankelijk zijn van de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden.

Bij een echtscheiding moet er ook gekozen worden wat er met het opgebouwde pensioenrecht zal gaan gebeuren. Gaat u samen delen wat er tijdens het huwelijk is opgebouwd (pensioenverevening) of zal iedere echtgenoot behouden wat hij of zij zelf heeft opgebouwd (u doet dan afstand).

Eventuele lijfrentes en spaarverzekering moeten in bepaalde gevallen ook meegenomen worden in de afwikkeling.

Specialisatieopleiding advocaat

Advocaat mr. De Reus in Assen heeft een specialisatieopleiding scheidingsrecht gevolgd en met succes in 2018 afgerond. Met deze specialisatieopleiding heeft zij haar kennis op he gebied van echtscheidingen verder uitgediept.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.
Dit betreft een oriënterend gesprek van ongeveer 30 minuten.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.