Executeur nalatenschap

In een testament is de benoeming van een executeur mogelijk. De executeur wikkelt als het ware de erfenis af en is het aanspreekpunt.

Een executeur moet zijn benoeming wel aanvaarden om vervolgens als executeur te kunnen optreden.

De executeur treedt bijvoorbeeld op als aanspreekpunt voor de legitimarissen. Dit zijn de onterfde kinderen die informatie willen verkrijgen om de legitieme portie te berekenen. De executeur zal ook de erfgenamen vertegenwoordigen in en buiten rechte. De executeur zal aldus namens de erfgenamen in een procedure optreden.

Als de erfgenamen ontevreden zijn over de executeur, kunnen zij deze laten ontslaan. Hiervoor kan een verzoek aan de rechter worden voorgelegd. De erfgenamen moeten dan wel kunnen motiveren dat de executeur zijn werk niet naar behoren doet. Of er na ontslag een nieuwe executeur aangesteld kan worden, hangt af van de inhoud van het testament. Dit is alleen mogelijk indien het testament deze mogelijkheid geeft. Als dit niet mogelijk is, zal de verdere afwikkeling van de erfenis zonder executeur plaatsvinden.

Specialistische opleiding

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.