Executeur nalatenschap

Het aanspreekpunt wanneer het gaat over de erfenis

Wat is een executeur nalatenschap?

In een testament is de benoeming van een executeur nalatenschap mogelijk. De executeur wikkelt als het ware de erfenis af en is het aanspreekpunt.

Een executeur nalatenschap moet zijn benoeming wel aanvaarden om vervolgens als executeur te kunnen optreden.

De executeur treedt bijvoorbeeld op als aanspreekpunt voor de legitimarissen. Dit zijn de onterfde kinderen die informatie willen verkrijgen om de legitieme portie te berekenen. De executeur nalatenschap zal ook de erfgenamen vertegenwoordigen in en buiten rechte. De executeur zal aldus namens de erfgenamen in een procedure optreden.

Als de erfgenamen ontevreden zijn over de executeur nalatenschap, kunnen zij deze laten ontslaan. Hiervoor kan een verzoek aan de rechter worden voorgelegd. De erfgenamen moeten dan wel kunnen motiveren dat de executeur zijn werk niet naar behoren doet. Of er na ontslag een nieuwe executeur nalatenschap aangesteld kan worden, hangt af van de inhoud van het testament. Dit is alleen mogelijk indien het testament deze mogelijkheid geeft. Als dit niet mogelijk is, zal de verdere afwikkeling van de erfenis zonder executeur nalatenschap plaatsvinden.

Niet tevreden over de executeur nalatenschap? Onze erfrecht advocaat helpt u graag verder!

Gespecialiseerd op het gebied van erfrecht

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde erfrecht advocaat? Neem nu contact met ons op!

Mail ons

6 + 2 = ?

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.