U bent onterfd

Ook als u bent onterfd heeft u recht op uw deel!

Waar heeft u recht op als u bent onterfd?

De wet geeft aan wie de erfgenamen zijn. Als de erflater andere wensen heeft kan hij of zij een testament opstellen en daarin andere erfgenamen benoemen. Onterving is op dergelijke wijze mogelijk.

Naast het benoemen van andere erfgenamen, kan ook de verdeling worden aangepast. De ene erfgenaam kan bijvoorbeeld meer van de erfenis ontvangen dan de andere erfgenaam.

Krijgt iemand die onterfd is helemaal niks van de erfenis? Nee, er is een recht op een legitieme portie. De legitieme portie wordt veelal ook als het kindsdeel aangeduid. Juridisch is dit echter niet de correcte term voor de legitieme portie.


De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar u op grond van de wet recht op zou hebben gehad indien u niet was onterfd. Stel dat er volgens de wet vier erfgenamen zouden zijn die alle vier recht zouden hebben op ¼ deel van de erfenis, dan heeft u bij onterving recht op een legitieme portie die gelijk is aan 1/8 deel van de erfenis. U moet echter wel aanspraak maken op uw legitieme portie en bij de erfgenamen aangeven dat u uw deel wenst te ontvangen. Deze melding moet u binnen 5 jaar na het overlijden doen, daarna vervalt uw recht. Het is ook mogelijk dat de erfgenamen u een andere termijn stellen waarbinnen u moet reageren.

Om uw legitieme portie te kunnen berekenen heeft u recht op informatie. Veelal kunt u hiervoor aankloppen bij de executeur. De executeur moet u alle informatie verschaffen die nodig zijn voor het berekenen van de legitieme portie. Als de informatie niet wordt gegeven, kunt u dit via een procedure bij de rechter afdwingen.

Wilt u gebruik maken van een erfrecht advocaat omdat u bent onterfd? Neem nu contact met ons op!

Erfrecht kennis

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe, Groningen of Friesland zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Bent u onterfd en wilt u meer informatie over erfrecht? Reus Advocatuur helpt u verder!

Mail ons

1 + 1 = ?

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.