U bent onterfd

De wet geeft aan wie de erfgenamen zijn. Als de erflater andere wensen heeft kan hij of zij een testament opstellen en daarin andere erfgenamen benoemen. Onterving is op dergelijke wijze mogelijk.

Naast het benoemen van andere erfgenamen, kan ook de verdeling worden aangepast. De ene erfgenaam kan bijvoorbeeld meer van de erfenis ontvangen dan de andere erfgenaam.

Krijgt iemand die onterfd is helemaal niks van de erfenis? Nee, er is een recht op een legitieme portie. De legitieme portie wordt veelal ook als het kindsdeel aangeduid. Juridisch is dit echter niet de correcte term voor de legitieme portie.

De legitieme portie is de helft van het erfdeel waar u op grond van de wet recht op zou hebben gehad indien u niet was onterfd. Stel dat er volgens de wet vier erfgenamen zouden zijn die alle vier recht zouden hebben op ¼ deel van de erfenis, dan heeft u bij onterving recht op een legitieme portie die gelijk is aan 1/8 deel van de erfenis. U moet echter wel aanspraak maken op uw legitieme portie en bij de erfgenamen aangeven dat u uw deel wenst te ontvangen. Deze melding moet u binnen 5 jaar na het overlijden doen, daarna vervalt uw recht. Het is ook mogelijk dat de erfgenamen u een andere termijn stellen waarbinnen u moet reageren.

Om uw legitieme portie te kunnen berekenen heeft u recht op informatie. Veelal kunt u hiervoor aankloppen bij de executeur. De executeur moet u alle informatie verschaffen die nodig zijn voor het berekenen van de legitieme portie. Als de informatie niet wordt gegeven, kunt u dit via een procedure bij de rechter afdwingen.

Erfrecht kennis

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe, Groningen of Friesland zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.