Erfrecht cursus deel 2

Onlangs is de advocaat van Reus Advocatuur naar het tweede deel van de cursus Erfrecht (‘Alles wat u moet weten voor de erfrechtspraktijk anno nu’) geweest. De volgende onderwerpen kwamen tijdens dit tweede deel aan bod:

-Testamentair erfrecht: wat zijn de vereisten om de uiterste wil vast te leggen?

– Nietigheid uiterste wil: wanneer en hoe kan je een testament aanvechten?

– Inhoud uiterste wilsbeschikking: wat kan wel en wat kan niet in een testament worden opgenomen?

-Erfstellingen: wie erven er volgens het testament en wie als een erfgenaam al is overleden?

-Legaten: wat zijn legaten, wie moet deze afgeven en wat als een legaat niet kan worden afgegeven?

-Testamentaire lasten: wat is een last en wat zijn hiervan de gevolgen indien deze niet wordt nagekomen?

-Uitleg uiterste wil: hoe ga je een testament uitleggen als de inhoud onduidelijk is?

-Andere wettelijke rechten: welke rechten geeft de wet voor nabestaanden? (legitieme portie, bewoningsrecht woning door partner, vruchtgebruik woning en inboedel voor partner, som ineens voor verzorging kinderen, som ineens ter vergoeding van arbeid, bedrijfsopvolging, enzovoort.

-Levenstestament: welke juridische positie heeft een levenstestament?

Ht was weer een leerzame cursusdag met verdieping voor de advocaat op verschillende onderwerpen van het erfrecht.

In 2024 staan deel drie en vier van deze cursus op het programma.