Er vinden weer fysieke zittingen op de rechtbanken plaats!

De corona-crisis en daarbij behorende maatregelen, hebben de nodige gevolgen gehad voor de praktijk. De rechtbanken zijn enige tijd gesloten geweest waarna er een periode enkel urgente zaken voor zitting gepland werden. De afgelopen periode vonden er ook weer zittingen plaats in niet urgente zaken. Deze zittingen vonden veelal telefonisch plaats. Inmiddels vinden er ook weer fysieke zittingen op de rechtbanken plaats.