Juridisch geschil over diensten en producten

Klacht over product of dienst

De gekochte auto gaat kapot of de verf laat los. Er zijn tal van redenen waarom er ontevredenheid kan ontstaan over een product of verleende dienst. Zowel de klant/consument als de verkoper/ondernemer kan tegen dergelijke problemen aanlopen.

Per situatie zal het verschillen of een product moet worden vervangen, er herstel plaats moet vinden of dat er eventuele schade moet worden vergoed.

Bij juridische vragen over geleverde producten en diensten kunt u contact opnemen met kantoor.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.