Verborgen gebreken bij een paard

Verborgen gebreken

De grootste bron van juridische paardenzaken zijn toch wel de verborgen gebreken.

Niet alle gebreken bij paarden zijn juridisch gezien een verborgen gebrek. Om van een ‘juridisch gebrek’ bij een paard te spreken is het van belang dat de ‘afwijking’ van belang is voor het doel waarvoor het paard is gekocht. Kreupelheid is bij een sportpaard dus een gebrek en onvruchtbaarheid is bij een sportpaard geen gebrek. Het gebruiksdoel is afhankelijk van het doel waarvoor het paard is aangeschaft, denk hierbij aan: een recreatiepaard, een paard voor de hogere sport, een kinderpony, een fokmerrie, enzovoort. Afhankelijk van het gebruiksdoel zal het paard bepaalde kwaliteiten en eigenschappen moeten bezitten.

Als de koper meent dat het paard een gebrek heeft, zal deze tijdig moeten klagen bij de verkoper. Als de koper niet tijdig klaagt zal hij zijn rechten verliezen! Een koper moet dus niet te lang wachten om in actie te komen.

Als er sprake is van een verborgen gebrek bij een paard, kan de koper recht hebben op de ontbinding van de koop. Het paard gaat dan terug naar de verkoper en de koper ontvangt de koopprijs retour. Een prijsverlaging is mogelijk en herstel van het gebrek door bijvoorbeeld een reparatie is ook mogelijk. Als de verkoper niet vrijwillig meewerkt, kan de koper het geschil aan de rechter voorleggen.

Paardensite

Aangezien het hippisch recht een gespecialiseerd rechtsgebied van kantoor is, heeft kantoor hiervoor een aparte website www.reusinpaardenrecht.nl  . Op de ‘paardensite’ kunt u nadere informatie vinden over het hippisch recht. Op de site worden ook diverse juridische paardenzaken besproken en treft u diverse hippisch recht artikelen aan.

Advocaat in paardenzaken

Advocaat Femke de Reus is van jongs af aan actief in de paardenwereld. Vanwege haar betrokkenheid in de paardensport en de affiniteit die zij met paarden heeft, heeft zij zich gespecialiseerd in paardenzaken. De paardenwereld en het paardenjargon is voor Femke dus gesneden koek. Zij zal u niet raar aankijken indien u het heeft over een groen paard, een merrie-merrie, loodlijn, achterhand, been en ophouding, rad lopen, kribbebijten, boxlopen, zomereczeem, enzovoort. U kunt dus uw verhaal in uw vertrouwde ‘paardentaal’ kwijt en Femke zet het om naar een juridisch verhaal dat voor een paardenleek (rechter) te begrijpen is.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.