Niet-betalende pensionklanten

Paardenstalling wordt niet betaald

Een grote ergernis van de stalhouder zijn toch wel de pensioenklanten die de rekening niet betalen. Dag en nacht wordt er op het paard gepast, de pensionklant gebruikt de faciliteiten en betalen ho maar. Zij stellen zich dan de vraag wat zij dan kunnen doen.

Het aanspreken van een pensionklant op achterstallige betaling brengt zelden een verbetering van de onderlinge verhouding met zich mee. Het beste is om de pensionklant eerst mondeling eens aan te spreken op de achterstand. Wellicht is zij/hij het vergeten of zijn er tijdelijke financiële problemen. Samen kan er dan gezocht worden naar een oplossing.

Als overleg niet mogelijk is of er volgt geen betaling, moet er gestart worden om de pensionklant aan te schrijven. De pensionhouder bouwt zo een eigen dossier op tegen de pensionklant. Als de pensionhouder de formaliteiten in acht neemt kan er aanspraak gemaakt worden op verhogende incassokosten. Daarnaast gaat de achterstand een reden geven om de overeenkomst met de pensionklant te ontbinden.

De pensionhouder heeft ook de mogelijkheid om een retentierecht op het paard uit te oefenen. Het paard gaat dan achter slot en grendel als het ware. Pas nadat er een betaling is gedaan, wordt het paard weer vrijgegeven. De pensionhouder heeft echter wel de verplichting om te allen tijde als een goed huisvader op het paard te passen. Het paard moet dus de noodzakelijk verzorging ontvangen.

Rekening niet betalen

Een pensionhouder doet er in de praktijk verstandig aan om een kosten-baten afweging te maken. Soms is het beter om een klant met een achterstand te laten vertrekken. Dit kan dan voordeliger zijn dan het paard achter slot en grendel te zetten waarbij er wel doorlopende kosten gemaakt moeten worden voor de verzorging. Denk hierbij aan de arbeid en de kosten voor voer en stalbedekking. Deze kosten moet de stalhouder maar weer vergoed zien te krijgen. Uiteraard is dit met behulp van diverse juridische stappen wel mogelijk, maar de vraag is daarbij of de kosten de baten dan niet zullen overstijgen.

In de praktijk wordt er door pensionhouders wel eens voor gekozen om de klant met paard te laten vertrekken, maar het paspoort van het paard achter te houden. Nadat de klant de achterstand heeft voldaan, wordt het paspoort teruggegeven. De pensionhouder heeft dan geen doorlopende kosten en en kan door het achterhouden van het paspoort druk uitoefenen op de pensionklant om alsnog de achterstand te gaan betalen.

Paardenadvocaatwebsite

Aangezien het hippisch recht een gespecialiseerd rechtsgebied van kantoor is, heeft kantoor hiervoor een aparte website www.reusinpaardenrecht.nl  . Op de ‘paardensite’ kunt u nadere informatie vinden over het hippisch recht. Op de site worden ook diverse juridische paardenzaken besproken en treft u diverse hippisch recht artikelen aan.

Paardenadvocaat

Advocaat Femke de Reus is van jongs af aan actief in de paardenwereld. Vanwege haar betrokkenheid in de paardensport en de affiniteit die zij met paarden heeft, heeft zij zich gespecialiseerd in paardenzaken. De paardenwereld en het paardenjargon is voor Femke dus gesneden koek. Zij zal u niet raar aankijken indien u het heeft over een groen paard, een merrie-merrie, loodlijn, achterhand, been en ophouding, rad lopen, kribbebijten, boxlopen, zomereczeem, enzovoort. U kunt dus uw verhaal in uw vertrouwde ‘paardentaal’ kwijt en Femke zet het om naar een juridisch verhaal dat voor een paardenleek (rechter) te begrijpen is.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.

Let op! Reus Advocatuur is een advocatenkantoor en geen Juridisch Loket. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het stellen van vragen de afweging te maken of uw kwestie qua financieel belang bij een advocatenkantoor ondergebracht dient te worden of dat u hiervoor bij een Juridisch loket bij u in de buurt terecht kunt voor meer informatie.