Beslag op paard

Paard in beslag genomen

Regelmatig zijn er op social media berichten te lezen over paarden die in beslag zijn genomen. Dit heeft niets te maken met het bakken van een taart of een andere lekkernij, maar dit heeft te maken met een juridisch conflict.

Juridisch gezien is het paard vatbaar voor verhaal. Het paard van een ander kan worden gebruikt om een openstaand bedrag voldaan te krijgen. Het paard wordt dan in beslag genomen. Vervolgens kan het paard eventueel worden verkocht en kan de openstaande schuld uit de opbrengst worden voldaan.

Beslag leggen op een paard kan niet zomaar. Er moet een verzoekschrift tot conservatoir beslag worden ingediend bij de rechtbank. Pas nadat de rechter verlof heeft gegeven voor het beslag, kan een deurwaarder beslag gaan leggen. Conservatoir beslag is om zeker te stellen. Dit kan als iemand nog geld van de paardeneigenaar denkt te krijgen of indien u bijvoorbeeld vreest dat de mede-paardeneigenaar het paard zonder uw medewerking wil gaan verkopen. Nadat het beslag is gelegd moet er een (bodem)procedure bij de rechtbank worden gestart. In deze procedure gaat het om het daadwerkelijke geschil waarvoor het beslag is gelegd. Denk hierbij om het laten vaststellen van de geldvordering, het eigendom van het paard of de juridische toedeling van het paard bij mede-eigendom. Als deze procedure niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gestart, zal het beslag komen te vervallen.

Beslaglegging paard

Een conservatoir beslag wordt omgezet naar een executoriaal beslag nadat een vonnis is verkregen. Als de rechter een beslissing heeft genomen in het daadwerkelijke geschil (de bodemprocedure), kan het paard worden ‘uitgewonnen’. Als de paardeneigenaar de vordering vrijwillig voldoet, is het niet nodig om het paard uit te winnen. Het paard wordt dan behouden door de eigenaar.

Het komt wel eens voor dat er beslag wordt gelegd op een paard dat een andere eigenaar blijkt te hebben dan waartegen de beslaglegger een vordering meent te hebben. Via contact met de beslaglegger of de deurwaarder kan opheffing van het beslag worden verzocht. Veelal zal men wel bewijs willen zien dat er op ‘het verkeerde’ paard beslag is gelegd. Als er geen medewerking wordt gegeven aan de opheffing van het beslag, kan de eigenaar de opheffing bij de rechter vorderen.

Paardenzaken advocaat

Aangezien het hippisch recht een gespecialiseerd rechtsgebied van kantoor is, heeft kantoor hiervoor een aparte website www.reusinpaardenrecht.nl  . Op de ‘paardensite’ kunt u nadere informatie vinden over het hippisch recht. Op de site worden ook diverse juridische paardenzaken besproken en treft u diverse hippisch recht artikelen aan.

Advocaat Femke de Reus is van jongs af aan actief in de paardenwereld. Vanwege haar betrokkenheid in de paardensport en de affiniteit die zij met paarden heeft, heeft zij zich gespecialiseerd in paardenzaken. De paardenwereld en het paardenjargon is voor Femke dus gesneden koek. Zij zal u niet raar aankijken indien u het heeft over een groen paard, een merrie-merrie, loodlijn, achterhand, been en ophouding, rad lopen, kribbebijten, boxlopen, zomereczeem, enzovoort. U kunt dus uw verhaal in uw vertrouwde ‘paardentaal’ kwijt en Femke zet het om naar een juridisch verhaal dat voor een paardenleek (rechter) te begrijpen is.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.