Ontevreden over de dierenarts

Dierenartsbehandeling

In de praktijk kan het helaas soms gebeuren dat een behandeling van een dierenarts niet het gewenste effect heeft. Paardeneigenaren stellen aan de advocaat dan wel eens de vraag of zij de dierenarts aansprakelijk kunnen stellen.

Geen enkele dierenarts kan toveren of heeft een glazen bol. Het is niet te voorspellen hoe een paard op een behandeling zal reageren en of het paard volledig zal gaan herstellen. Een dierenarts heeft een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat een dierenarts de verplichting heeft om zich in te spannen om de best mogelijke behandeling aan het paard te geven. Een dierenarts heeft geen resultaatverplichting. Een dierenarts is dus niet verplicht om het paard beter te maken. Als een paard niet beter wordt na een behandeling brengt dit dus niet automatisch met zich mee dat de dierenarts een fout heeft gemaakt of juridisch gezien tekort is geschoten.

Pas als een dierenarts juridisch gezien tekort is geschoten, zal de dierenarts aansprakelijk zijn. Er moet dan sprake zijn van een beroepsfout, een medische misser als het ware. Om te bepalen of er sprake is van een fout van de dierenarts wordt gekeken naar wat de gemiddelde dierenarts in de gegeven omstandigheden zou hebben gedaan en of de behandeling van desbetreffende dierenarts hiervan heeft afgeweken.

Als blijkt dat een dierenarts aansprakelijk is, zal vervolgens gekeken moeten worden naar de schade. Welke financiële schade heeft u geleden door de medische misser? Dit kan bijvoorbeeld het verlies van het paard zijn, een hersteloperatie, langere herstelperiode met bijkomende kosten, enzovoort.

Speciale website voor paardenzaken

Aangezien het hippisch recht een gespecialiseerd rechtsgebied van kantoor is, heeft kantoor hiervoor een aparte website www.reusinpaardenrecht.nl  . Op de ‘paardensite’ kunt u nadere informatie vinden over het hippisch recht. Op de site worden ook diverse juridische paardenzaken besproken en treft u diverse hippisch recht artikelen aan.

Advocaat Femke de Reus is van jongs af aan actief in de paardenwereld. Vanwege haar betrokkenheid in de paardensport en de affiniteit die zij met paarden heeft, heeft zij zich gespecialiseerd in paardenzaken. De paardenwereld en het paardenjargon is voor Femke dus gesneden koek. Zij zal u niet raar aankijken indien u het heeft over een groen paard, een merrie-merrie, loodlijn, achterhand, been en ophouding, rad lopen, kribbebijten, boxlopen, zomereczeem, enzovoort. U kunt dus uw verhaal in uw vertrouwde ‘paardentaal’ kwijt en Femke zet het om naar een juridisch verhaal dat voor een paardenleek (rechter) te begrijpen is.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.