Testament

Het testament is het document waarin iemand zijn uiterste wil op papier is gezet.

Er wordt vastgelegd wie de erfgenamen zullen zijn. Als er geen testament is, zal de wet bepalen wie de erfgenamen zijn.

Via een testament kan bijvoorbeeld een stiefkind, goede vriend of een goed doel als erfgenaam worden aangewezen.

In het testament wordt vastgelegd wie wat of hoeveel iemand krijgt. De woning gaat bijvoorbeeld naar de echtgenoot en de oldtimer naar de oudste zoon, enzovoort.

In het testament kan ook worden vastgelegd dat de kinderen de erfgenaam zijn, maar dat de echtgenoot het gebruiksrecht van de erfenis verkrijgt. De echtgenoot kan dan ongestoord voortleven en mag de erfenis gebruiken. De kinderen ontvangen de erfenis pas als de langstlevende echtgenoot komt te overlijden.

In een testament kan ook worden opgenomen wie de executeur zal worden. De executeur zal na het overlijden alles regelen en is als het ware het aanspreekpunt van de erfgenamen.

Als iemand is overleden kan er discussie ontstaan over het testament. Soms zijn bepalingen onduidelijk. De persoon die is overleden kan niet meer uitleggen wat de bedoeling was van een bepaalde bepaling. Dergelijke onduidelijkheden kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

Ervaring

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.