Testament

Een gespecialiseerde advocaat die u informeert over uw testament!

Wat is een testament?

Het testament is het document waarin iemand zijn uiterste wil op papier is gezet.
Er wordt vastgelegd wie de erfgenamen zullen zijn. Als er geen testament is, zal de wet bepalen wie de erfgenamen zijn.

Via een testament kan bijvoorbeeld een stiefkind, goede vriend of een goed doel als erfgenaam worden aangewezen.

In het testament wordt vastgelegd wie wat of hoeveel iemand krijgt. De woning gaat bijvoorbeeld naar de echtgenoot en de oldtimer naar de oudste zoon, enzovoort.

Wilt u meer informatie over testamenten? Neem dan nu contact met ons op!

Testament en erfrecht

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Wilt u advies over erfrecht in uw testament? Maak nu een afspraak.

Neem direct contact op

5 + 2 = ?

Erfgenamen in het testament

In het testament kan ook worden vastgelegd dat de kinderen de erfgenaam zijn, maar dat de echtgenoot het gebruiksrecht van de erfenis verkrijgt. De echtgenoot kan dan ongestoord voortleven en mag de erfenis gebruiken. De kinderen ontvangen de erfenis pas als de langstlevende echtgenoot komt te overlijden.

In een testament kan ook worden opgenomen wie de executeur zal worden. De executeur zal na het overlijden alles regelen en is als het ware het aanspreekpunt van de erfgenamen.

Als iemand is overleden kan er discussie ontstaan over het testament. Soms zijn bepalingen onduidelijk. De persoon die is overleden kan niet meer uitleggen wat de bedoeling was van een bepaalde bepaling. Dergelijke onduidelijkheden kunnen aan de rechter worden voorgelegd.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van een erfgenaam in uw testament? Bekijk dan onze pagina over erfrecht!.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.

Let op! Reus Advocatuur is een advocatenkantoor. Voor het opstellen of wijzigen van een testament verwijzen wij u naar een notaris.