Stelen / verduisteren erfenis

Ruzie omtrent erfenis

Bij een erfenis kan het voorkomen dat er ruzie ontstaat over de omvang van de erfenis. Om te kunnen verdelen moet men eerst vaststellen hoe groot de erfenis is. Wat zit er in de pot?

Bij het in kaart brengen van de omvang van de nalatenschap kan het voorkomen dat een erfgenaam niet eerlijk is. Uw broer geeft bijvoorbeeld niet aan dat hij een aantal jaren geleden van uw overleden vader geld heeft geleend en dat hij dit nog terug moet betalen. De executeur neemt stiekem geld op van de rekening, een zus neemt enkele schilderijen mee naar huis, enzovoort.

Verzwijgen

Als blijkt dat een erfgenaam goederen van de nalatenschap verzwijgt, bijvoorbeeld een lening die hij terug moet betalen of schilderijen die meegenomen zijn, kan deze erfgenaam zijn aandeel hierin verliezen. De lening moet dan bijvoorbeeld worden voldaan, zonder dat de erfgenaam hier iets van terug zal ontvangen. Het bedrag dat wordt teruggestort komt dan toe aan de andere erfgenamen. Men noemt dit het verbeuren van de erfenis.

Als een executeur met zijn vingers aan de erfenis heeft gezeten, kan dit reden zijn om de executeur te ontslaan. Het ontslag kan via de rechter worden aangevraagd.

Erfrecht opleiding

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe, Groningen of Friesland zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.