Erfenis met schulden

Schulden in de erfenis?

Een erfenis is niet altijd rozengeur en maneschijn. De erfenis kan ook schulden bevatten. Deze zullen moeten worden voldaan. Dit kan een onaangename verrassing zijn voor een erfgenaam.

Als de erfenis meer schulden bevat dan activa, loopt u het risico dat u als erfgenaam een negatieve erfenis zult ontvangen. Met uw eigen vermogen moet u dan de schulden gaan voldoen. Om dit te voorkomen kunt u er voor kiezen om de erfenis te verwerpen of om deze beneficiair (aanvaarden onder voorrecht van een boedelbeschrijving) te aanvaarden.

Als u verwerpt heeft u niks met de erfenis te maken en bent u hiervoor ook niet aansprakelijk. U krijgt echter ook niks uit de nalatenschap (ook geen fotoboek of spullen van emotionele waarde). Bij een beneficiaire aanvaarding wordt de erfgenaam niet privé aansprakelijk voor de voldoening van de schulden. Het privé vermogen van de erfgenaam blijft afgeschermd. U hoeft de schulden dus niet uit eigen zak te betalen. Bij een zuivere aanvaarding zal de erfgenaam wel privé aansprakelijk zijn voor de schulden.

Verwerpen of beneficiair aanvaarden is mogelijk middels het doorgeven van een schriftelijke verklaring aan de rechtbank.

Heeft u als erfgenaam te maken met schulden in de erfenis? Onze erfrecht advocaat adviseert u graag!

Zuivere of beneficiaire aanvaarding

Soms gaat een erfgenaam per ongeluk over tot een zuivere aanvaarding. Als een erfgenaam zich voor het uitbrengen van zijn keuze handelingen verricht m.b.t. de erfenis, dan heeft dit te gelden als een keuze voor zuivere aanvaarding. Als u na het overlijden de sieraden uit de woning van uw ouders meeneemt, is dit een daad van zuivere aanvaarding. Dit geldt niet wanneer u de sieraden uit veiligheidsoverwegingen heeft meegenomen en de andere erfgenamen hierover heeft geïnformeerd. Hetzelfde geldt voor overige kostbare aanwezige goederen. U kunt ook denken aan de situatie dat u openstaande rekening gaat betalen van de overledene. Door dergelijke handelingen wordt u geacht de erfenis zuiver te aanvaarden en wordt u ook aansprakelijk voor de eventuele schulden. Als de woning bijvoorbeeld een onderwaarde heeft die niet uit de erfenis kan worden voldaan, zult u uit eigen middelen bij moeten betalen.


Als een erfgenaam kiest voor beneficiaire aanvaarding, zal de nalatenschap vereffend moeten worden. De erfgenamen treden dan gezamenlijk op als vereffenaar. Vereffening komt er kort samengevat op neer dat de schulden in kaart worden gebracht en dat de nalatenschap (indien nodig) te gelde wordt gemaakt om de schulden te voldoen. Als de vereffening niet of niet goed wordt uitgevoerd en er valt hierin een verwijt te maken, loopt de erfgenaam die een beneficiaire aanvaarding heeft gedaan alsnog het risico dat er een zuivere aanvaarding zal volgen en dat hij of zij met zijn privé vermogen aansprakelijk zal worden voor de schulden uit de nalatenschap.

Het proces van de wettelijke vereffening kan ook worden gestart op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap.

Bent u hulp nodig van een erfrecht advocaat? Ook wanneer er schulden in de erfenis zijn helpt Reus Advocatuur u graag verder!

Mail ons

0 + 2 = ?

Ervaring

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe, Groningen of Friesland zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Wilt u gebruik maken van een gespecialiseerde erfrecht advocaat? Neem dan nu contact op!

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.