Advocaat omgangsregeling

Een advocaat omgangsregeling die bij u past, die mee denkt met alle partijen.

Omgangsregeling regelen

Een ouder wil graag contact met zijn of haar kind onderhouden na een scheiding of het verbreken van een relatie. Veelal lukt het de ouders om hier afspraken over te maken en een omgangsregeling vast te stellen.

Als het niet lukt om een omgangsregeling af te spreken kan dit aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal dan een omgangsregeling vastleggen die bij de situatie past. Het is ook mogelijk dat de rechter de ouders eerst naar een traject stuurt waar zij met elkaar in gesprek gaan en begeleiding krijgen.  Als de ouders er dan nog niet samen uitkomen, zal de rechter een beslissing nemen.

Op zoek naar een advocaat voor uw omgangsregeling? Maak nu een afspraak.

Neem direct contact op

1 + 2 = ?

Advocaat Omgangsregeling

In sommige gevallen is er wel een omgangsregeling afgesproken maar wil een ouder of het kind deze wijzigen. De ene ouder wil bijvoorbeeld graag meer tijd met het kind doorbrengen. Er kunnen verschillende redenen zijn om de omgangsregeling te wijzigen. Reus Advocatuur biedt passend hulp als advocaat omgangsregeling.

Als u het als ouder niet eens wordt over een wijziging, kan dit aan de rechter worden voorgelegd. Wij ondersteunen hierbij, wij als advocaat omgangsregeling, hebben hiermee vele jaren ervaring.

Laat Reus Advocatuur u helpen met het omgangsregeling traject. Neem contact op.

Belang kind in omgangsregeling

Zodra de kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken, worden zij in omgangszaken ook door de rechter gehoord. Het kind kan er voor kiezen om wel of niet naar de rechtbank te gaan of om een brief te schrijven. De mening van een kind van 12 jaar zal niet allesbepalend zijn, maar de rechter zal hier wel in zekere zin rekening mee houden bij het vormen van zijn of haar oordeel.

Het belang van het kind staat op 1. Advocaat de Reus helpt u hierbij. Maak een afspraak.

Neem direct contact op

0 + 8 = ?

Ouder weigert omgangsregeling

Als een ouder weigert aan de omgangsregeling mee te werken, kan de andere ouder het hervatten van de omgangsregeling aan de rechter voorleggen. Dit is mogelijk in een spoedprocedure (kort geding of voorziening). Dit is een versnelde procedure, zodat er spoedig meer duidelijkheid komt over het al dan niet hervatten van de omgang en op welke wijze.

Ervaring omgangsregeling van Reus Advocatuur

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van omgangsregeling met kinderen. Mr. F.Y. de Reus heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding. Hierin komen ook onderdelen in voor zoals: Omgangsregeling advocaat, omgang met kind en het belang van een kind bij de omgangsregeling.

Omgangsregeling advocaat? Reus Advocatuur helpt u! Neem contact op.