Erfenis verdelen

Hoe verdelen?

Het verdelen van de erfenis kan veel hobbels met zich meebrengen. De erfgenamen moeten allereerst in kaart gebracht worden. Deze worden aangewezen door het testament of de wet.

Vervolgens zal nagegaan moeten worden wat de erfenis eigenlijk is. Wat zit er eigenlijk in de pot die u gaat verdelen? Hierbij moet ook nagegaan wat de waarde is.

Bij de verdeling kan het vervolgens voorkomen dat u het onderling niet eens wordt over de verdeling. Twee broers willen bijvoorbeeld een specifiek schilderij of u bent van mening dat de auto die uw zus heeft gekregen veel meer waard is dan waar vanuit wordt gegaan. Verstrekte leningen of schenkingen kunnen ook voor discussie zorgen.

Als het niet lukt om overeenstemming over de verdeling te verkrijgen, kan iedere erfgenaam de verdeling aan de rechter voorleggen. Een dergelijke procedure kan aanvangen met een boedelbeschrijving. Er wordt dat eerst uitgezocht wat er is en wat alles waard is en of er bijvoorbeeld nog openstaande leningen en/of schulden zijn. De erfenis wordt in kaart gebracht. Vervolgens zal er gekeken worden welke erfgenaam wat krijgt en of er onderling een financiële compensatie plaats moet vinden (verrekening).

Een advocaat kan namens u de verdeling en hiermee samenhangende geschillen voor te leggen aan de rechtbank.

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe, Groningen of Friesland zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Erfenis

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.